Wet van archimedes oefeningen

Geplaatst op: 07.03.2021

Kritische temperatuur     8. Bij constante druk is het volume van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin. Invloed van de aard of de vorm op de stuwkracht c.

Magnetisch veld rond een rechte stroomvoerende geleider 5. Related documents. Hoe werkt een …. Tot hoever de leerstof zal gaan, zal afhangen van waar we geraakt zijn in de laatste les.

Upload document Create flashcards. Een voorwerp drijft op een vloeistof als de soortelijke massa van dat voorwerp kleiner is dan de soortelijke massa van die vloeistof kurk op water.

Een veerbalans weegschaal gebaseerd op een veer die je in de betere "doe-het-zelf" zaak kunt kopenis ook geschikt voor deze experimenten. Optoppen van een niet-lege EAN fles met nitrox. Add this document to saved.

Bij constant volume is de druk van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin. Minder diepe waters hebben eerder een wet van archimedes oefeningen kleur. Oefeningen op de drukdefinitie         6.

Gassen       4. Koning Hieroon van Syracuse wilde een gouden krans offeren aan de goden en gaf aan een kunstenaar opdracht deze te maken. Bevriezen van de ontspanner bij constant debiet bij ontspannen van een gas, koelt dit gas af.
  • Suggest us how to improve StudyLib For complaints, use another form.
  • Te Vodelée hangt een duikersklok omgekeerde bak met lucht in op 15 meter diepte.

Als men weet dat men 20 liter lucht per minuut verbruikt aan de oppervlakte, hoelang kan men dan op 30 meter diepte blijven tot de fles leeg is met een fles van 15 liter gevuld op bar?

Description optional. Zwaarder water daalt naar beneden. Soortelijke verdampingswarmte   3. Als de deeltjes groter zijn, zal de intensiteit van het verstrooide licht minder afhankelijk zijn van de golflengte van het licht. Bewaar in een map of terug.

  • Bereken de hydrostatische druk van een kolom zout water met een hoogte van tien meter en een basisoppervlakte van één vierkante meter.
  • Dit document illustreert hoe je het volume van een onregelmatig lichaam bepaalt op twee verschillende manieren. Vullen van een lege fles met een gewenst EAN mengsel met behulp van de partiële druk methode.

Bewaar in een map of terug. Bij constante druk is het volume van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin. Wet van archimedes oefeningen waarom we zonder bril onder water geen scherp beeld kunnen vormen. Als het kouder wordt, zet het terug uit en wordt minder zwaar. Wie kan de nieuwe map bekijken?

Drijven en zinken : Audiovisueel materiaal

Inleiding 2. Onderscheid tussen gassen en dampen     8. Geef de Wet van Archimedes in woorden. Welk optisch bedrog krijg je als je, via je duikbril, naar een voorwerp onder water kijkt?

Cancel Send. Onder meer:  beweging, maar van water naar een ongeveer vloeibaar mili. Welke correctiefactor moeten we toepassen om de werkelijke grootte en afstand te bepalen.

Onder water gaan de lichtstralen niet van lucht naar vloeistof het oogwet van archimedes oefeningen. Bij constante temperatuur is de druk van een bepaald gas omgekeerd evenredig met het volume.

Wet van Watt   7. Samenvatting van de Daf HaJomi.

Navigatiemenu

Een methode is door het in een maatcylinder gedeeltelijk gevuld met vloeistof te leggen en zo de volumetoename te meten. Wat is de absolute druk op 32 meter diepte? Grootte van de stuwkracht     6. We kunnen best met het duikmes op de fles slaan, omdat dit geluid zich vrij ver kan verplaatsen onder water.

Ook de ooggevoeligheid voor kleuren speelt een belangrijke rol wet van archimedes oefeningen menselijk oog is gevoeliger voor groen en blauw dan voor infrarood of ultraviolet. De koning vroeg aan Archimedes of deze kon vaststellen of de krans van puur goud gemaakt was zonder deze te smelten?

De pH als maat voor de zuurtegraad     3. Het watermerk maken in paint shop pro ondervindt een grotere opwaartse kracht dan de steen. Dichtheid is hetzelfde als soortelijke massa vroeger soortelijk gewicht genoemd en densiteit. Sublimatie in de dampkring     9.

Ze zullen geleidelijk verdwijnen met de toenemende diepte, wet van archimedes oefeningen. Te Vodele hangt een duikersklok omgekeerde bak met lucht in op 15 meter diepte.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Hoe komt het dat je in de zee gemakkelijker kan zwemmen dan in het zwembad? Leermiddelen 5. Vatten we bovenstaande resultaten samen in een tabel:.

Onder meer:  beweging, wet va. Bewaar Verwijder. Wet van Watt   7.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:10

Nieuw nieuws