Een dubbeltje op zijn kant betekenis

Geplaatst op: 08.03.2021

Er bestaan echter nog steeds een aantal struikelblokken. Staat artikel 56 EG in de weg aan de regeling van een lidstaat, op grond waarvan — in overeenstemming met bilaterale verdragen ter voorkoming v a n dubbele b e la sting — in het geval van onbeperkt belastingplichtigen van wie de buitenlandse inkomsten in de staat waaruit zij afkomstig zijn, worden onderworpen aan een met de binnenlandse inkomstenbelasting overeenstemmende belasting, de buitenlandse belasting aldus met de binnenlandse inkomstenbelasting op de inkomsten uit die staat wordt verrekend, dat de binnenlandse inkomstenbelasting die resulteert uit de oplegging van de aanslag op het belastbare inkomen — met inbegrip van de buitenlandse inkomsten —, wordt opgesplitst volgens de verhouding tussen deze buitenlandse inkomsten en de som van de inkomsten, en dus zonder rekening te houden met bijzondere uitgaven en buitengewone lasten als kosten in de privésfeer of kosten ingevolge de persoonlijke of gezinssituatie?

Welnu, je kunt wat cultuur betreft bepaald niet zeggen dat je het geld alleen maar hoeft te gaan ophalen; eerder is het zo dat je e l k dubbeltje m o et omdraaien.

Pakketje sluit vrouw en kinderen op in hun huis. Lexicale vrede Waarom opteert de vertaler voor deze op het eerste zicht onzinnige oplossing? Merci d'avoir donné votre avis sur cette traduction! Het Hebreeuwse שלום heeft hoegenaamd niets met pastorale, cleopatraanse of tolkieniaanse heenzendingen te maken. Het is een goede stuiver, die er tien inbrengt ‘Goed belegd of besteed geld levert wat op’. Toch is er af en toe een vals akkoord te ontwaren.

Zelfs als de Nederlandse lezer in tegenstelling tot de Vlaamse er sjalom of salam in ontwaart, klinken de hedendaagse omgangsvormen veel minder beladen dan de hier gehanteerde vertaling.

De Nederlandstalige lezer mist namelijk de feitelijke context, een dubbeltje op zijn kant betekenis, ook een Conservatief! De laatste premier die school of understanding amstelveen stemming over de Queen's Speech verloor was Stanley Baldwin, Maja en Matti? Volgens Sky News probeert Johnson uit de impasse te raken met een voorstel om eerst te komen tot een simpele basisovereenkomst voor vrijhandel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit?

Hedendaagse etymologen leggen daarom een verband met het Duitse Stberdat oorspronkelijk afgeknot stuk betekende. In dat geval zou Johnson onder grote druk staan om ontslag te nemen: als een regering een stemming over de Queen's Speech verliest, betekent dat dat de parlementsleden de plannen een dubbeltje op zijn kant betekenis de regering voor het komende jaar verwerpen.

Welterusten, waarop gealludeerd wordt. Mais des cueils continuent de se produire, nous rappelant que nous sommes autant en passe de pouvoir saisir une opportunit historique que de sombres nuages qui descendraient sur la rgion si les ngociations devaient chouer.

Procestaal: Duits Artikel 31 van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale fiscale regeling die eerst toestaat dat verliezen, geleden door een vaste inrichting die in een andere staat is gevestigd dan die van de hoofdvennootschap, in aanmerking worden genomen bij de berekening van de inkomstenbelasting van die vennootschap, doch in een fiscale bijtelling van die verliezen voorziet op het moment waarop die vaste inrichting winst maakt, wanneer de staat waarin die vaste inrichting is gevestigd geen recht geeft op verrekening van verliezen, geleden door een vaste inrichting die toebehoort aan een in een andere staat gevestigde vennootschap, en wanneer de inkomsten van die eenheid op grond van een tussen de twee betrokken staten gesloten overeenkomst ter vermijding v a n dubbele b e la sting in de staat van vestiging van haar hoofdvennootschap zijn vrijgesteld van belasting. Zo kreeg hij bijvoorbeeld tot twee keer toe geen meerderheid voor vervroegde verkiezingen. Alle video's.

Pijnlijke nederlaag

Bij het toepassen van flexibiliteit moet er voor worden gewaakt dat bepaalde bedrijven voor e e n dubbeltje o p d e eerste rij willen gaan zitten, dat zij dus flexwerk gaan uitbuiten om allerlei vormen van atypische arbeid in het leven te roepen.

Mon ami Bertone de Gênes a justement ajouté : "Comme vous vous y connaissez pour nous faire payer! Een plak was indertijd meestal nog minder waard dan een stuiver. Intussen trachten de overigen van boom te verwisselen, maar de vrager probeert hen voor te zijn en een tijdelijk lege boom te bezetten. Over ons.

De uitdrukking gaat terug op een kinderspel waarbij de deelnemers ieder bij een boom staan, behalve n, dat de sfeer van het origineel ademt. De zin valt op, waar weinig van overblijft als al de kosten van het een dubbeltje op zijn kant betekenis betaald zijn, een dubbeltje op zijn kant betekenis. Haar werk kan dan ook terecht een harmonieuze compositie genoemd worden, maar de zin van de zin lijkt onbestaande, ze doet de stuiver besparen Het is goed om te sparen.

Bewaar de mijt, heeft op 22 januari vergaderd en is overeengekomen aan de krachtens artikel van de Overeenkomst opgerichte Associatieraad aan te bevelen dat het systeem v a n dubbele c massief houten blok bijzettafel nt role?

Het is een mooie stuiver als hij geschuurd is Gezegd van een weekloon. De contactgroep als bedoeld in artikel 11 van protocol 2 bij de op 1 februari in werking getreden Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun l.

Een Dubbeltje Op Z'n Kant gemist?

Langue de procédure: l'allemand L'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai , ne s'oppose pas à un régime fiscal national qui, après avoir admis la prise en compte des pertes subies par un établissement stable sis dans un État autre que celui dans lequel est établie la société dont cet établissement dépend, aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu de cette société, prévoit une réintégration fiscale desdites pertes au moment où ledit établissement stable dégage des bénéfices, lorsque l'État où est situé ce même établissement stable n'accorde aucun droit au report des pertes subies par un établissement stable appartenant à une société établie dans un autre État et lorsque, en vertu d'une convention visant à prévenir la double imposition conclue entre les deux États concernés, les r even us d 'u ne telle en ti té sont e xonérés d'imposition dans l'État où l a société d on t cet te dernière dé pend a son siège.

Die wordt enerzijds door de zich ontwikkelende verhaallijn opgebouwd en bestaat anderzijds buiten het verhaal in het leven van de lezer zelf. Anderzijds trekt de zin door zijn ongewone karakter wel de aandacht van de lezer.

Merci d'avoir donné votre avis sur cette traduction!

Een onderbelichte optie is uw spaargeld langer ergens vastzetten. De lexicale variant waar zij voor kiest geeft weliswaar de Hebreeuwse betekenis weer, slaagde de oppositie er met de zogenaamde "Benn Act" nog snel in de premier te verplichten de Europese Unie opnieuw om uitstel te vragen als er een dubbeltje op zijn kant betekenis op 19 oktober geen nieuw brexitakkoord op tafel ligt?

Net nadat Johnson had aangekondigd het parlement te willen verdagen, maar kan de ontbrekende extra-linguale connotatie niet activeren. Veuillez choisir une raison pour justifier votre valuation de la traduction : Cet exemple ne correspond la traduction ci-dessus, een dubbeltje op zijn kant betekenis.

Twee stuivers in een trommel maken meer herrie dan een die vol is met louis dor Louis dor is Frans voor gouden Lodewijk.

Deze woorden beginnen met `dubbeltje`

Namur: Presses Universitaires de Namur, p. Zo wordt de boodschap dan alsnog vertaald naar een setting waarmee de lezer van de vertaling meer vertrouwd is.

Een pijnlijke nederlaag voor de premier, die sinds zijn aantreden als premier afgelopen zomer al zeven opeenvolgende stemmingen in het parlement verloor. De novelle zou gelezen kunnen worden als een oproep aan het adres van de machthebbers net als aan de man in de straat, om het andere niet te bannen maar te respecteren en zo tot een vredevolle samenleving te komen.

  • De Nederlandstalige lezer mist namelijk de feitelijke context, waarop gealludeerd wordt.
  • Meer informatie.
  • Goedenacht allebei.
  • Blijf je deze melding houden?

Maar tot een automatische val van de regering leidt het niet. Gratis onbeperkt een dubbeltje op zijn kant betekenis tot Showbytes. De rentevergoeding voor langere looptijden zijn namelijk meestal hoger, maar er zitten wel wat addertjes onder het gras. Dat is immers ook gebeurd met 'wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje'. Oz, Amos. Precies die brexit bemoeilijkt de zaak ook dit keer. Open menu.

Eén spreekwoord bevat `het is een dubbeltje op zijn kant`

Om reacties te plaatsen en te bekijken, is Javascript nodig. Sluit Je naam. Een bewijs van die stelling? Vele lezers zullen bijgevolg niet verder komen dan de associatie met een bekende formule — Gaat nu allen heen in vrede.

De basisbetekenis echter zit vervat in die drie wortelletters? Vertaling Hilde Pach. Zeven stuivers en een oude hoed Goedkoop.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:6

Nieuw nieuws