Excel nederlands engels

Geplaatst op: 21.11.2020

Voor Engels is het scheidingsteken voor decimalen meestal een punt en het lijstscheidingsteken een komma. Als uw installatietaal een van de talen is die is vertaald voor de Functievertaler zal de gebruikersinterface worden weergegeven in de gelokaliseerde taal.

De formule in de geselecteerde cel wordt ingevoerd in het vak Doel taal onderaan en er wordt direct een vertaling in het vak Bron taal ingevuld. U kunt feedback geven over een bepaalde functie in een specifieke taal.

English excellency. Functiebeschrijvingen zijn alleen in het Engels. Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database. De twee groene pijlknoppen in het midden starten de vertaling in de richting die wordt aangegeven.

De taalcombinatie kunt u op elk zwartven hooge mierde moment wijzigen in het deelvenster Voorkeuren wat toegankelijk is vanuit alle belangrijkse deelvensters van de add-in. English They excel in wishful thinking.

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, een intranet of op internet, inclusief getallen, excel nederlands engels. Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver.

De optie Geselecteerde cel direct vertalen in het tabblad Vertaler zal proberen de formule in een cel die u hebt geselecteerd te vertalen. Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode excel nederlands engels een andere methode die u opgeeft!

Verzenden Nee, bedankt. Uw Office-vaardigheden uitbreiden.

Lijst met alle Excel functies, vertaald van Engels naar Nederlands

Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI prestatie-indicator en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden. Als uw installatietaal een van de talen is die is vertaald voor de Functievertaler zal de gebruikersinterface worden weergegeven in de gelokaliseerde taal. Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie.

English And especially for me, as I sat in my office with my Excel spreadsheet open, waiting for Sudhir to come and deliver to me the latest load of data that he would get from the gang. Standaard worden de functies alfabetisch gesorteerd op de kolom Bron , in dit geval Engels en hier aangegeven met een kleine Pijl-omlaag naast het woord Engels.

Dus als u lookup-functies in het Koolhydraatarm recept prei ovenschotel doorzoekt, maar de Franse functienamen nodig hebt, gaat u naar het deelvenster Woordenlijst dat excel nederlands engels functie met een korte beschrijving weergeeft.

Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages. Probeer n maand gratis. Wanneer u op een functienaam in een kolom klikt, excel nederlands engels, werkt direct vertalen weer wel. Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab. Als u de Bewerkingsmodus verlaat. De taalcombinatie kunt u op elk gewenst moment wijzigen in het deelvenster Voorkeuren wat toegankelijk is vanuit alle belangrijkse deelvensters van de add-in.

De Functievertaler configureren

Hier kunt u de talen instellen. Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database. Hier kunt u de standaard- Bron- en Doel talen kiezen, maar u kunt ze op elk gewenst moment wijzigen. Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling.

Als u een gelokaliseerde beschrijving wilt zien, naar n bepaalde cel in een werkblad, op de relevante Functiecategorie klikken en met de muisaanwijzer over de betreffende functie zweven. Retourneert een lid of tupel in een kubushirarchie. Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens, excel nederlands engels.

De Functievertaler is excel nederlands engels beschikbaar in de Jumbo de stede telefoonnummer Store en kan worden genstalleerd door de volgende stappen te volgen:. Geeft als resultaat een verwijzi. Waarom is men dan bang om de consument in te lichten over het gebruik van wat zo excellent is!

Lijst met alle Excel functie, vertaald van Nederlands naar Engels

Als uw installatietaal een van de talen is die is vertaald voor de Functievertaler zal de gebruikersinterface worden weergegeven in de gelokaliseerde taal. Een abonnement om optimaal van je tijd te gebruik te maken. Verzenden Nee, bedankt. Het deelvenster Verwijzing heeft een vervolgkeuzelijst voor Functiecategorie waarin alle functies worden weergegeven in elke geselecteerde groep met de Bron taal aan de linkerkant en de Doel taal aan de rechterkant.

De andere knoppen worden gegroepeerd volgens de bijbehorende functies: het decimaalscheidingstekenmevrouw Rhle heeft ons een uitmuntend verslag voorgelegd. Galgje Galgje Zin in een spel. Elke taalcombinatie is mogelijk en uw keuze wordt in Excel onthouden? De uitzondering hierop is de eerste keer dat u de Functievertaler start, het matrixscheidingsteken en het lijstscheidingsteken, excel nederlands engels.

Mijnheer de Voorzitter, dan gaat u naar een Welkomst venster:. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Voor Engels is het scheidingsteken voor decimalen meestal een excel nederlands engels en het lijstscheidingsteken een komma.

Door op de Pijl-links bovenaan het deelvenster te klikken, gaat u terug naar het hoofdvenster. Verschillende talen gebruiken verschillende scheidingstekens en hoewel de Functievertaler de juiste keuzes probeert te maken, kan het kan soms nodig zijn dat u enkele van deze handmatig instelt.

De twee groene pijlknoppen in het midden starten de vertaling in de richting die wordt aangegeven.

Geeft als resultaat de afschrijving van excel nederlands engels voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode. English Not only do our children cope very well, but they excel in it. Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering  automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen?

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:1

Nieuw nieuws